Transcription of III,59it
[59] Τῆς τετάρτης ἡγεῖται Ἀλκιβιάδης ἢ περὶ ἀνθρώπου φύσεως, μαιευτικός˙ Ἀλκιβιάδης δεύτερος ἢ περὶ εὐχῆς, μαιευτικός˙ Ἵππαρχος ἢ φιλοκερδής, ἠθικός˙ Ἀντερασταὶ ἢ περὶ φιλοσοφίας, ἠθικός.

τῆς πέμπτης ἡγεῖται Θεάγης ἢ περὶ φιλοσοφίας, μαιευτικός˙ Χαρμίδης ἢ περὶ σωφροσύνης, πειραστικός˙ Λάχης ἢ περὶ ἀνδρείας, μαιευτικός˙ Λύσις ἢ περὶ φιλίας, μαιευτικός.

τῆς ἕκτης ἡγεῖται Εὐθύδημος ἢ ἐριστικός, ἀνατρεπτικός˙ Πρωταγόρας ἢ σοφισταί, ἐνδεικτικός˙ Γοργίας ἢ περὶ ῥητορικῆς, ἀνατρεπτικός˙ Μένων ἢ περὶ ἀρετῆς, πειραστικός.

[59] La quarta: Alcibiade I o Della natura dell'uomo, dialogo maieutico; Alcibiade II o Della preghiera, dialogo maieutico; l'Ipparco o L'avido di guadagno, dialogo etico; i Rivali in amore o Della filosofia, dialogo etico.
La quinta: il Teage o Della filosofia, dialogo maieutico; il Carmide o Della moderazione, dialogo esperiente; il Lachete o Del valore, dialogo maieutico; il Liside o Dell'amicizia, dialogo maieutico.
La sesta: l'Eutidemo o L'eristico, dialogo eversivo; il Protagora o I sofisti, dialogo di accusa; il Gorgia o Della retorica, dialogo eversivo; il Menone o Della virtù, dialogo esperiente.