Transcription of VI,45
[45] Θεασάμενός ποτε τοὺς ἱερομνήμονας τῶν ταμιῶν τινα φιάλην ὑφῃρημένον ἄγοντας ἔφη, "οἱ μεγάλοι κλέπται τὸν μικρὸν ἄγουσι." θεασάμενός ποτε μειράκιον λίθους βάλλον ἐπὶ σταυρόν, "εὖγε," εἶπε, "τεύξῃ γὰρ τοῦ σκοποῦ." πρὸς τὰ περιστάντα μειράκια καὶ εἰπόντα, "βλέπωμεν μὴ δάκῃ ἡμᾶς," "θαρρεῖτε," ἔφη, "παιδία˙ κύων τευτλία οὐκ ἐσθίει." πρὸς τὸν ἐπὶ τῇ λεοντῇ θρυπτόμενον, "παῦσαι," ἔφη, "τὰ τῆς ἀρετῆς στρώματα καταισχύνων." πρὸς τὸν μακαρίζοντα Καλλισθένην καὶ λέγοντα ὡς πολυτελῶν παρ' Ἀλεξάνδρῳ μετέχει, "κακοδαίμων μὲν οὖν ἐστιν," εἶπεν, "ὃς καὶ ἀριστᾷ καὶ δειπνεῖ ὅταν Ἀλεξάνδρῳ δόξῃ." [45] Θεασάμενός ποτε τοὺς ἱερομνήμονας τῶν ταμιῶν τινα φιάλην ὑφῃρημένον ἀπάγοντας ἔφη, "οἱ μεγάλοι κλέπται τὸν μικρὸν ἀπάγουσι." θεασάμενός ποτε μειράκιον λίθους βάλλον ἐπὶ σταυρόν, "εὖγε," εἶπε, "τεύξῃ γὰρ τοῦ σκοποῦ." πρὸς τὰ περιστάντα μειράκια καὶ εἰπόντα, "βλέπωμεν μὴ δάκῃ ἡμᾶς," "θαρρεῖτε," ἔφη, "παιδία˙ κύων τευτλία οὐκ ἐσθίει." πρὸς τὸν ἐπὶ τῇ λεοντῇ θρυπτόμενον, "παῦσαι," ἔφη, "τὰ τῆς ἀρετῆς στρώματα καταισχύνων." πρὸς τὸν μακαρίζοντα Καλλισθένην καὶ λέγοντα ὡς πολυτελῶν παρ' Ἀλεξάνδρῳ μετέχει, "κακοδαίμων μὲν οὖν ἐστιν," εἶπεν, "ὃς καὶ ἀριστᾷ καὶ δειπνεῖ ὅταν Ἀλεξάνδρῳ δόξῃ." [45] Θεασάμενός ποτε τοὺς ἱερομνήμονας τῶν ταμιῶν τινα [40215] φιάλην ὑφῃρημένον ἄγοντας ἔφη˙ "Οἱ μεγάλοι κλέπται τὸν μικρὸν ἄγουσι." Θεασάμενός ποτε μειράκιον λίθους βάλλον ἐπὶ σταυρόν, "Εὖγε," εἶπε˙ "τεύξῃ γὰρ τοῦ σκοποῦ." Πρὸς τὰ περιστάντα μειράκια καὶ εἰπόντα, "Βλέπωμεν μὴ δάκῃ ἡμᾶς," "Θαρρεῖτε," ἔφη, "παιδία˙ κύων τευτλία [4031] οὐκ ἐσθίει." Πρὸς τὸν ἐπὶ τῇ λεοντῇ θρυπτόμενον, "Παῦσαι," ἔφη, "τὰ τῆς ἀρετῆς στρώματα καταισχύνων." Πρὸς τὸν μακαρίζοντα Καλλισθένην καὶ λέγοντα ὡς πολυτελῶν παρ' Ἀλεξάνδρῳ μετέχει, "Κακοδαίμων μὲν οὖν [4035] ἐστιν," εἶπεν, "ὃς καὶ ἀριστᾷ καὶ δειπνεῖ ὅταν Ἀλεξάνδρῳ δόξῃ."