Transcription of 13-A,15
13 A 15. AËT. II 20, 2 [Dox. 348]. Anassimene sostenne che il sole era di natura ignea. AËT. II 22, 1 [Dox. 352]. Anassimene [disse che] il sole è piatto come una foglia. AËT. II 23, 1 [Dox. 352]. Anassimene sostiene che le stelle compiono i loro rivolgimenti spinti dalla resistenza dell'aria condensata. 13 A 15. AËT. II 20, 2 (D. 348) [I 93. 40] Ἀ. πύρινον ὑπάρχειν τὸν ἥλιον ἀπεφήνατο. AËT. II 22, 1 (D. 352) Ἀ. πλατὺν ὡς πέταλον τὸν ἥλιον. AËT. II 23, 1 [Dox. 352] Ἀ. ὑπὸ πεπυκνωμένου ἀέρος καὶ ἀντιτύπου ἐξωθούμενα τὰ ἄστρα τὰς τροπὰς ποιεῖσθαι.