Transcription of 76-A,1
76. DIOTIMO

76 A 1. AËT. II 17, 3 [Dox. 346]. Diotimo1* di Tiro, democriteo, segui la stessa opinione2* di costoro [dopo Metrodoro e Strabone; per Metrodoro cfr. 70 A 9].

76 [63]. DIOTIMOS [II 250. 21 App.]

76 A 1. AËT. II 17, 3 (D. 346) Διότιμος Τύριος ὁ Δημοκρίτειος τὴν αὐτὴν τούτοις εἰσηνέγκατο γνώμην [nach Metrodor und Straton vgl. II 232, 10].