Transcription of 82-A,34
82 A 34. CLEM. ALEX. strom. VI 26 [II 443,4]. Da Melesagora [F.H.G. II21] plagiarono Gorgia da Leontini ed Eudemo di Nasso [F.H.G. II 21] storici, e oltre ad essi, Bione di Proconneso [F.H.G. II 19]. 82 A 34. CLEM. Strom. VI 26 [II 443,4 St.] [II 279. 1] Μελησαγόρου [F.H.G.II 21] γὰρ ἔκλεψεν Γοργίας ὁ Λεοντῖνος καὶ Εὔδημος ὁ Νάξιος οἱ ἱστορικοὶ [F.H.G. II 20] καὶ ἐπὶ τούτοις ὁ Προκοννήσιος Βίων [F.H.G. II 19].