Transcription of I-B,47

I B 47

ARISTOX. fr. 56 Wehrli [ = SYNES. encom. calv. 81]
ἐπεί τοι καὶ Σωκράτην αὐτὰ ταῦτά φησιν Ἀριστόξενος, ὡς φύσει γεγόνει τραχὺς εἰς ὀργήν, καὶ ὁπότε κρατηθείη τῷ πάθει, διὰ πάσης ἀσχημοσύνης ἐβάδιζεν.