Transcription of I-C,273

I C 273

STOB. III 22, 35:
Σωκράτους. παρὰ τῷ τύφῳ, καθάπερ παρὰ κακῷ πλάστῃ, διεστραμμένας τὰς τῶν πραγμάτων εἰκόνας ἰδεῖν ἔστιν.