Transcription of I-C,399

I C 399

ARSEN. p. 437, 23-27:
ὁ αὐτὸς ἐρωτήσαντος αὐτὸν Γοργίου, ἣν ἔχοι περὶ τοῦ μεγάλου βεσιλέως ὑπόληψιν, ἢ καὶ νομίζειν τοῦτον εὐδαίμονα εἶναι, "οὐκ οἶδα," ἔφησε, "πῶς ἀρετῆς καὶ παιδείας ἔχει," νομίζων τὴν πρώτην εὐδαιμονίαν ἐν τούτοις, οὐκ ἐν τοῖς τυχηροῖς ἀγαθοῖς κειμένην. cf. THEON. progymn. 5 p. 98, 9-12 [ = I C 166] et GNOM. VAT. 743 n. 496 [ = I C 344].