Transcription of II-A,30

II A 30

II A 30 DIOG. LAERT. II 106:
οὗτος [scil. Euclides] καὶ τὰ Παρμενίδεια μετεχειρίζετο [. . . . .]. οὗτος ἓν τὸ ἀγαθὸν ἀπεφαίνετο πολλοῖς ὀνόμασι καλούμενον˙ ὁτὲ μὲν γὰρ φρόνησιν, ὁτὲ δὲ θεόν, καὶ ἄλλοτε νοῦν καὶ τὰ λοιπά. τὰ δ' ἀντικείμενα τῷ ἀγαθῷ ἀνῄρει, μὴ εἶναι φάσκων. [ = [HESYCH. MILES.] de vir. illustr. 27; ARSEN. p. 253,27-254,2].