Transcription of II-F,1

II F 1

II F 1 DIOG. LAERT. II 111-12:
εἰσὶ καὶ ἄλλοι διακηκοότες Εὐβουλίδου [cf. II B 5], ἐν οἷς καὶ Ἀπολλώνιος ὁ Κρόνος, οὗ Διόδωρος Ἀμεινίου Ἰασεύς, καὶ αὐτὸς Κρόνος ἐπίκλην, περὶ οὗ φησι Καλλίμαχος ἐν ἐπιγράμμασιν [fr. 393, 1-2 Pfeiffer]˙
αὐτὸς ὁ Μῶμος
ἔγραφεν ἐν τοίχοις, "ὁ Κρόνος ἐστὶ σοφός."
ἦν δὲ καὶ οὗτος διαλεκτικός, πρῶτος δόξας εὑρηκέναι τὸν ἐγκεκαλυμμένον καὶ κερατίνην λόγον κατά τινας. οὗτος παρὰ Πτολεμαίῳ τᾷ Σωτῆρι διατρίβων λόγους τινὰς διαλεκτικοὺς ἠρωτήθη πρὸς Στίλπωνος˙ καὶ μὴ δυνάμενος παραχρῆμα διαλύσασθαι, ὑπὸ τοῦ βασιλέως τά τε ἄλλα ἐπετιμήθη καὶ δὴ καὶ Κρόνος ἤκουσεν ἐν σκώμματος μέρει. (112) ἐξελθὼν δὴ τοῦ συμποσίου καὶ λόγον γράψας περὶ τοῦ προβλήματος ἀθυμίᾳ τὸν βίον κατέστρεψε. καὶ ἔστιν ἡμῶν εἰς αὐτόν [Anth. Plan. VII 19]˙
Κρόνε Διόδωρε, τίς σε δαιμόνων κακῇ
ἀθυμίῃ ξυνείρυσεν,
ἵν' αὐτὸς αὑτὸν ἐμβάλῃς εἰς Τάρταρον
Στίλπωνος οὐ λύσας ἔπη
αἰνιγματώδη; τοιγὰρ εὑρέθης Κρόνος
ἔξωθε τοῦ ῥῶ κάππα τε.
[3 περὶ οὗ . . . . 6 ἐστὶ σοφὸς." et 6 ἦν δὲ . . . . 20 κάππα τε = [HESYCH. MILES.] de vir. illustr. 16; 8 οὗτος . . . . 13 κατέστρεψε = EUDOC. violar. 324. pp. 235, 16-236, 6]. cf. STRAB. XIV 2, 21 et XVII 3, 22 [ = II E 2].