Transcription of II-O,3

II O 3

II O 3 DIOG. LAERT. II 113:
περὶ τούτου [scil. Stilponis] φησὶ Φίλιππος ὁ Μεγαρικὸς κατὰ λέξιν οὕτω˙ "παρὰ μὲν γὰρ Θεοφράστου Μητρόδωρον τὸν θεωρηματικὸν καὶ Τιμαγόραν τὸν Γελῶον ἀπέσπασεν, παρ' Ἀριστοτέλους δὲ τοῦ Κυρηναϊκοῦ [cf. IV E 5] Κλείταρχον [137 T 3 F.Gr.Hist. II B p. 742] καὶ Σιμμίαν˙ ἀπὸ δὲ τῶν διαλεκτικῶν Παιώνειον μὲν ἀπ' Ἀριστείδου, Δίφιλον δὲ τὸν Βοσποριανὸν Εὐφάντου [74 T 2 F.Gr.Hist. II A p. 172] καὶ Μύρμηκα τὸν Ἐξαινέτου παραγενομένους ὡς ἐλέγξοντας ἀμφοτέρους ζηλωτὰς ἔσχε." [ = [HESYCH. MILES.] de vir. illustr. 61; cf.
STEPH. BYZ. s.v. Ἐνετοί:
ἔστι καὶ πόλις Ἐνετός, ἀφ'ἧς ἦν Μύρμηξ ὁ διαλεκτικὸς φιλόσοφος, ὡς Διογένης ἐν δευτέρω φιλοσόφου ἱστορίας].
DIOG. LAERT. II 114:
χωρὶς τοίνυν τούτων Φρασίδημον μὲν τὸν περιπατητικὸν καὶ φυσικῶν ἔμπειρον ὄντα προσηγάγετο, καὶ τὸν ῥητορικὸν Ἄλκιμον [560 T 1 F.Gr.Hist. III B p. 570], ἁπάντων [14] πρωτεύοντα τῶν ἐν τῇ Ἑλλάδι ῥητόρων, Κράτητά τε [cf. V H 5] καὶ [15] ἄλλους πλείστους ὅσους ἐθήρασεν˙ καὶ δὴ καὶ Ζήνωνα τὸν Φοίνικα μετὰ τούτων ἀφείλετο.