Transcription of IV-A,116

IV A 116

IV A 116 DIOG. LAERT. II 70:
αἴνιγμά τινος αὐτῷ προτείναντος καὶ εἰπόντος, "λῦσον," "τί, ὦ μάταιε" ἔφη [scil. Aristippus], "λῦσαι θέλεις ὃ καὶ δεδεμένον ἡμῖν πράγματα παρέχει;" [ = ARSEN. p. 113, 21-23].