Transcription of IV-A,23

IV A 23

IV A 23 DIOG. LAERT. II 62:
φασὶ [. . . .] ἔπειτ' ἀφικόμενον [scil. Aeschinem] Ἀθήναζε μὴ τολμᾶν σοφιστεύειν, εὐδοκιμούντων τότε τῶν περὶ Πλάτωνα καὶ Ἀρίστιππον [. . . .] τούτου τοὺς διαλόγους καὶ Ἀρίστιππος ὑπώπτευεν. ἐν γοῦν Μεγάροις ἀναγινώσκοντος αὐτοῦ φασι σκῶψαι εἰπόντα, "πόθεν σοι, λῃστά, ταῦτα;" [= [HESYCH. MILES.] de vir. illustr. 3].