Transcription of V-B,62

V B 62

V B 62 DIOG. LAERT. VI 53:
Πλάτωνος περὶ ἰδεῶν διαλεγομένου καὶ ὀνομάζοντος τραπεζότητα καὶ κυαθότητα, "ἐγώ," εἶπεν [scil. Diogenes], ὦ Πλάτων, τράπεζαν μὲν καὶ κύαθον ὁρῶ˙ τραπεζότητα δὲ καὶ κυαθότητα οὐδαμῶς˙" καὶ ὅς, "κατὰ λόγον," ἔφη˙ "οἷς μὲν γὰρ κύαθος καὶ τράπεζα θεωρεῖται ὀφθαλμοὺς ἔχεις˙ ᾧ δὲ τραπεζότης καὶ κυαθότης βλέπεται νοῦν οὐκ ἔχεις." [= ARSEN. p. 201, 1-7].