Transcription of V-H,29

V H 29

V H 29 PLUTARCH. coniug. praec. 26 p. 141 E:
πρότερος δὲ Λυσάνδρου Σοφοκλῆς [fr. 762 N2] τοῦτ' εἶπεν˙
"οὐ κόσμος, οὔκ, ὦ τλῆμον, ἀλλ' ἀκοσμία
φαίνοιτ' ἂν εἶναι σῶν τε μαργότης φρενῶν."
"κόσμος γάρ ἐστιν", ὡς ἔλεγε Κράτης, "τὸ κοσμοῦν". κοσμεῖ δὲ τὸ κοσμιωτέραν τὴν γυναῖκα ποιοῦν. ποιεῖ δὲ τοιαύτην οὔτε χρυσὸς οὔτε σμάραγδος οὔτε κόκκος, ἀλλ' ὅσα σεμνότητος εὐταξίας αἰδοῦς ἔμφασιν περιτίθησιν. [= STOB. IV 23, 48].