Порівняльний аналіз підходів до визначення поняття «здібності» – DOAJ

Освітній вимір (May 2013)

Порівняльний аналіз підходів до визначення поняття «здібності»

  • Павло Станіславович Чарченко

DOI
https://doi.org/10.31812/educdim.v38i0.3248
Journal volume & issue
Vol. 38

Abstract

Read online

Чарченко П. С. Порівняльний аналіз підходів до визначення поняття «здібності». Проаналізовано теоретичні підходи до визначення поняття «здібності» та здійснено систематизацію поглядів щодо розвитку здібностей у контексті філософії, психології, педагогіки та соціології. Визначено ознаки здібностей; обґрунтовано думку про те, що результативність діяльності слугує критерієм їх оцінки і вираження.

Keywords