Текст і сучасність. Життєва позиція „право на життя” – DOAJ

Pitannâ Lìteraturoznavstva (Sep 2013)

Текст і сучасність. Життєва позиція „право на життя”

  • Halyna Shvets

Journal volume & issue
Vol. 0, no. 87
pp. 348 – 360

Abstract

Read online

Обґрунтовується важливість та доцільність аналізу тексту з погляду життєвої позиції „право на життя”, зокрема „про-життєвої позиції”. Основними методами дослідження є спостереження та порівняння. Важливість дослідження цього питання в Україні зумовлюється впливом позиції „право на життя” на майже усі галузі сучасної науки: філософію, культуру, соціологію, етику, зокрема біоетику, психологію тощо. Актуальність дослідження полягає у: потребі визначення поняття особи та її відображення в сучасних текстах; потребі дослідження нового літературного явища – „життєствердної / життєзаперечної літератури” – у системно-жанрово-стильовому плані; потребі виявлення нових жанрових модифікацій, взаємодії жанрів, літературних родів, різних національних літератур та текстів, формування жанрових систем у літературознавчому дискурсі ХХІ століття.

Keywords